Odżelaziaczo – odmanganiacze to urządzenia, których zadaniem jest usunięcie z wody ponadnormatywnych ilości związków żelaza i manganu.
Wysokie stężenie żelaza i manganu w wodzie powoduje wzrost jej barwy i mętności, co niekorzystnie wpływa na własności organoleptyczne. Ponadto na urządzeniach sanitarnych pojawiają się rdzawe osady, zostawione przez mieszaniny uwodnionych tlenków żelazowych i manganowych. Usuwanie żelaza i manganu sprowadza się do przeprowadzenia ich rozpuszczalnych związków w formy trudno rozpuszczalne, które następnie są zatrzymywane na drodze filtracji na odpowiednim złożu, które to dobierane jest w zależności od parametrów wody surowej.

W przypadku trudności w doborze filtru, zapraszamy do wypełnienia kwestionariusza doboru urządzeń w zakładce „Dobór systemu filtracji”.

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Kontynuuj zakupy