Odżelaziaczo – odmanganiacze to urządzenia, których zadaniem jest usunięcie z wody ponadnormatywnych ilości związków żelaza i manganu. Wysokie stężenie żelaza i manganu w wodzie powoduje wzrost jej barwy i mętności, co niekorzystnie wpływa na własności organoleptyczne. Ponadto na urządzeniach sanitarnych pojawiają się rdzawe osady, zostawione przez mieszaniny uwodnionych tlenków żelazowych i manganowych. Usuwanie żelaza i manganu sprowadza się do przeprowadzenia ich rozpuszczalnych związków w formy trudno rozpuszczalne, które następnie są zatrzymywane na drodze filtracji na odpowiednim złożu, które to dobierane jest w zależności od parametrów wody surowej. Do najczęściej używanych złóż należą:

Naturalne ( kwarcowo – dolomitowe )
Klarsanit
Filter AG
Birm
Pyrolox
M dox.
Hydroantracyt
Imerys/Calcite

Wszystkie wymienione złoża płukane tylko wodą.

Greensand Plus
Pyrolox Advanture
MTM- Syntetyczny Greensand

Złoża katalityczne regenerowane nadmanganianem potasu.

W przypadku trudności w doborze filtru, zapraszamy do wypełnienia kwestionariusza doboru urządzeń w zakładce „Dobór systemu filtracji”.

Wyświetlanie wszystkich wyników: 6

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Kontynuuj zakupy